Onze voorwaarden

  • Frietje Frits is onderdeel van Catering de Kannelust.
  • Wij achten ons niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan kleding, vloeren, goederen e.d. wat veroorzaakt/ontstaan zou zijn door het verhuurde.
  • De klant dient te zorgen voor stroomvoorziening op locatie t.b.v. de koeling, afzuiging en verlichting van de frietwagen. Een 220V stopcontact is voldoende.
  • Afval zoals etensresten en/of verpakkingen wordt niet door ons meegenomen.
  • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  • Buiten een straal van 15km van Laarbeek geldt een kilometervergoeding van €0,80 per km.
  • Bestellingen minimaal 6 dagen vooraf.
  • Wijzigingen bestellingen uiterlijk 3 dagen voor levering.
  • Betaling contant, pin of binnen 7 dagen na factuurdatum.
  • De voorwaarden kunnen te allen tijde door Frietje Frits/Catering de Kannelust worden gewijzigd, de wijziging heeft werking voor opdrachten vanaf de datum van publicatie op de website.